Terapia EMDR (z angielskiego – Eye Movement Desensitization and Reprocesing).

EMDR to metoda psychoterapii oparta na odczulaniu i przetwarzaniu traumatycznych wydarzeń poprzez ruchy gałek ocznych.

  • Traumatyczne wydarzenia pisane przez duże „T”, czyli zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i życiu własnemu lub bliskich osób: zgodny, samobójstwa, gwałty, znęcanie się, kataklizmy, napady, choroby.
  • Zdarzenia traumatyczne przez małe „t” to inaczej ujrzy relacyjne zagrażające pozytywnemu obrazowi siebie, swoich możliwości i tożsamości.

EMDR jest uznaną metoda terapii rekomendowaną przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), APA (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne), NICE (Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonalenia Opieki) oraz przez szereg akredytowanych międzynarodowych stowarzyszeń. Skuteczność metody została potwierdzona w szeregu badań naukowych i klinicznych.

Twórczynią metody jest Francine Shapiro.

Poniżej linki do wybranych informacji (w tym do artykułów naukowych) dotyczących terapii EMDR:

https://www.emdria.org/publications-resources/francine-shapiro-library/
https://poland.cochrane.org/pl/cochrane-library/
https://www.emdria.org/about-emdr-therapy/recent-research-about-emdr/ https://www.andrewleeds.net/resources/free-downloads/ https://www.emdria.org/
https://emdrandbeyond.com/blog
https://emdrandbeyond.com/blog/2020/10/15/roger-solomon-on-grief-and-mourning
https://emdrandbeyond.com/blog/2018/4/13/the-two-hand-interweave-clinical-intervention
Farell, D. Transgenerational Trauma and EMDR:
https://www.livingrelaxed.com