Kursy Mindfulness i Compassion

„Kiedy tańczę, tańczę; kiedy śpię, śpię; tak, a kiedy chodzę samotnie po pięknym sadzie, jeśli moje myśli odpływają na jakiś czas do odległych spraw, na jakąś inną planetę, prowadzę je z powrotem na spacer, do sadu, do słodyczy tej samotności, do siebie.”

– Michel de Montaigne
 
8 tygodniowy certyfikowany kurs Mindfulness MBLC
 
Mindfulness Based Living Course (Życie w Oparciu o Zasady Uważności) to cykl ośmiu cotygodniowych spotkań w ramach szkolenia uważności, zgodnie z programem szkolenia Mindfulness Association (UK).
Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia Mindfulness Association.
Każde z sześciu spotkań, trwa około trzech godzin. Kurs poprzedza spotkanie wprowadzające. W ramach kursu odbędzie się również Dzień praktyki Mindfulness. Jego termin zostanie ustalony w późniejszym czasie.
 
Kurs MBLC duży nacisk kładzie na
aspekt praktyczny. Podczas szkolenia zapoznać się można z różnymi praktykami, pozwalającymi na poznanie mechanizmów funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz sposobów na łagodzenie szeroko pojętego stresu – zawodowego, zdrowotnego, międzyludzkiego.
 
 
Spotykamy się w 8 poniedziałków w godz. 18.00-20.00
– 09.09.
– 16.09.
– 23.09.
– 30.09.
– 07.10.
– 14.10.
– 21.10.
– 28.10.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli wziąć udział w Dniu Uważności.
Dni Uważności odbywają się cyklicznie, raz na kilka miesięcy, data zostanie podana bliżej planowanego terminu.
 
Kurs skierowany jest dla osób początkujących, nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w praktyce Mindfulness.
 
Curriculum MBLC:
– Spotkanie otwarte przed 8-tyg. Kursem MBLC
– Sesja odbywa się w dniu rozpoczęcia kursu.
Tło i cele: Przygotowanie i uczestniczenie; Osobista praktyka i postawy; Czym jest uważność?; Definicje uważności; Cztery aspekty tego na co jesteśmy uważni; Współczucie
 
Tydzień 1 – Co to jest Mindfulness i po co praktykować? Zacznij w miejscu, w którym jesteś
Zaczynamy tam gdzie jesteśmy; Rozpoznawanie niespokojnego umysłu (nie robienie nic) ; Uspokajanie umysłu; Postawa w medytacji siedzącej; Refleksja: Zaangażowanie i motywacja
 
Tydzień 2 – Ciało jako miejsce bycia obecnym
Skanowanie ciała; Praktykowanie uważności ciała; Uważność w codziennym życiu; Odczuwanie życzliwości
 
Tydzień 3 – Wprowadzenie podpory uważności
Praktyka uważności nauczana przez Roba Nairn`a; Sesja uważności z oparciem na dźwięku; Nie-dążenie; Trzy-minutowa przestrzeń na oddech; Odpowiedź na przyjemne i nieprzyjemne zdarzenia
 
Tydzień 4 – Praca z rozkojarzeniem
Uważny ruch; Medytacyjne chodzenie; Rozproszenie w trzech okresach czasu – Oczekiwanie na przyszłość, Rozpamiętywanie przeszłości, Myślenie w teraźniejszości; Oddech jako oparcie dla uważności; Cud oddychania; Przytomność oddechu; Tworzenie przestrzeni na oddech pośród codziennego życia; Refleksja: W pół drogi
 
Tydzień 5 – Badanie strumienia myśli
Miłująca życzliwość; Obserwator i nurt podświadomości; Nurtu nie sposób zmienić; zauważanie nurtu
 
Tydzień 6 – Postawa obserwatora
Nasze wewnętrzne środowisko; Nastawienie (Postawa); Poznawanie swego nastawienia do nurtu; Ponowne zbadanie definicji uważności; Miłująca życzliwość dla siebie i innych
Całodniowa sesja uważności: Dzień praktyki w milczeniu
Sesja całodniowa; Refleksje na temat milczenia i mówienia; Korzyści z milczenia
 
Tydzień 7 – Samoakceptacja
Model trzech kręgów: System zagrożeń, popędowy i kojenia; Z pobudzonej czerwieni w kojącą zieleń; Dalsze rozwijanie życzliwości dla siebie; Przerwa na współczucie dla siebie; Czym jest akceptacja? Praktykowanie akceptacji; Ćwiczenie RAIN (z poematem „Gospoda“)
 
Tydzień 8 – Życie w oparciu o Mindfulness, Podsumowanie – Reszta życia
Powrót do uważności z oparciem; Patrzenie z bliska (zbliżenie) i z odległości (oddalenie); Ponowne omówienie oparcia uważności; Puszczanie (porzucanie); Refleksja: Przegląd dotychczasowej podróży; Dokąd ruszasz dalej stąd?
 
Opłata: 1280 zł
Opłata zawiera:
– uczestnictwo w kursie
– konsultacja wstępna ( osobiście lub w formie rozmowy telefonicznej lub skype )
– bogate w treści materiały z ćwiczeniami 
– nagrania praktyk
 
Jeżeli nie pasują Tobie daty i/lub wolisz przejść kurs w parze czy indywidualnie, napisz proszę do mnie na adres:
pracownia@mocpoznania.pl
 
 
 
Możliwość płatności w ratach.
 
Prowadzi:
Aleksandra Stanek – psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana nauczycielka Mindfulness MBLC i CBLC.
 
 
Przy zapisach,  roszę podaj preferowaną formę rozmowy wstępnej: osobiście, skype, telefon.

Gdy zaczynamy dotykać swego serca i zarazem pozwalać, by było dotykane, odkrywamy, że w swej naturze jest ono niezmierzone, ogromne, nieograniczone. Odkrywamy, ile jest w nim ciepła, łagodności, ile przestrzeni”.

– Pema Cziedryn

Compassion Based Living Course (CBLC- Kurs życia oparty o współczucie).

Kurs ma na celu wyruszenie w osobistą podróż pełną współczucia w celu włączenia go do życia codziennego. Treść kursu oparta jest o zasoby psychologii ewolucyjnej i buddyzm mahayana wraz z bogactwem przesłania tej tradycji.

Współczucie jest cechą wrodzoną każdemu z nas i jako taka może być pielęgnowana i wzmacniania. Rdzeniem współczucia jest wrażliwość na trudności jakie sami przeżywamy, jak i wobec trudności w życiu innych oraz chęć łagodzenia tego cierpienia, rozwijania się i odnalezienia szczęścia.
Uważność zwiększa naszą świadomość, podczas gdy współczucie pogłębia naszą świadomość odczuwaną z poziomu serca. Praktyka współczucia pomaga budować nasze wewnętrzne zasoby, aby odpowiadać na nieuchronne wyzwania w naszym życiu i zwiększać naszą zdolność do doceniania i rozwijania wdzięczności za dobro, które jest również obecne w naszym życiu. Jest to podróż, która wymaga zaangażowania i odwagi.

Struktura kursu wspiera uczenie się uczestników poprzez doświadczanie, a praktyka w domu jest nieodłącznym elementem podróży ze współczuciem.

Adresowany jest dla każdego, kto uczestniczył wcześniej w kursach uważności MBLC. Uczestnicy kursu MBSR lub innego kompleksowego treningu uważności będą poproszeni o uzupełnienie części zajęć.


Tematy kolejnych modułów:
* Sesja wprowadzająca- Czym jest współczucie?
* Powody praktykowania współczucia
* Współczujący bałagan
* Perspektywa ewolucyjna
* Tworzenie bezpiecznej przestrzeni
* Oswajanie wewnętrznego krytyka
* Współczująca istota
* Cztery niezmierzone jakości
* Rozszerzanie kręgów współczucia
* Podsumowanie: Współczucie w działaniu

Spotykamy się w 4 weekendy w godz. 10-14.30

Najbliższe terminy:


14.09.
28.09.
26.10.
23.11.

Dodatkowo 07.12. odbędzie się Dzień uważności w godz. 10.00-16.00

Opłata: 1350 zł

Opłata zawiera:
– uczestnictwo w kursie
– konsultacja wstępna ( osobiście lub w formie rozmowy telefonicznej lub skype )
– bogate w treści materiały z ćwiczeniami
– nagrania praktyk

Prowadzi:
Aleksandra Stanek – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel Mindfulness MBLC oraz nauczyciel CBLC

Zapisy:
https://tiny.pl/9wmn5

Przy zapisach, proszę podaj preferowaną formę rozmowy wstępnej: osobiście, skype, telefon.

Regulamin uczestnictwa w warsztatach.
Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania
§1 – Definicje przyjęte w Regulaminie

 1. Warsztaty – szkolenie obejmujące swoim programem zajęcia praktyczne – ćwiczenia i/lub wykład teoretyczny o tematyce danego obszaru.
 2. Uczestnik – osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w Warsztatach, która zapoznała się z regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania podczas całego okresu trwania Warsztatów.
 3. Organizator – organizatorem Warsztatów jest Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania z siedzibą na ul. Jackowskiego 13/6 w Poznaniu 60-508.
  e-mail: biuro@mocpoznania.pl

§ 2 – Postanowienia ogólne

 1. Zgłaszając swój udział w warsztacie lub konsultacjach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Warsztaty otwarte odbywają się w grupach, liczba Uczestników danego Warsztatu jest uzależniona od jego rodzaju.
 3. Warsztaty odbywają się w siedzibie Pracowni MOC Poznania – ul. Jackowskiego 13/6. Informację o zmianie miejsca odbywania się warsztatów Organizator poda w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej.
 4. Terminy najbliższych planowanych Warsztatów są ustalone z góry, a informacja o nich zamieszczona jest na stronie internetowej. Dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz firm istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania.
 5. Program, godzina rozpoczęcia i czas trwania warsztatu zależą od rodzaju spotkania oraz
  zaplanowanego scenariusza i są podane w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej.
  Organizator ma prawo wprowadzić nieznaczne zmiany do programu warsztatów, o czym Uczestnik będzie w miarę możliwości powiadomiony wcześniej.
 6. Na sali podczas warsztatów mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
 7. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
 8. Uczestnik spóźniony na warsztaty uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na spotkanie.
  Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części szkolenia.
 9. Uczestnik godzi się na dokumentowanie warsztatów / konsultacji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez jakichkolwiek roszczeń.
 10. Warsztaty mają formę psychoedukacyjną i nie zastępują terapii. Organizator nie ponosi
  odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego uczestników w czasie zajęć i pomiędzy nimi. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego oraz osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny poinformować osobę prowadzącą o powyższym przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w zajęciach

§3 – Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia sprzęty niezbędne do pracy.
 2. Organizator wyznacza osobą/-y prowadzącą/-ce Warsztaty.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez uczestnika w trakcie trwania Warsztatów.

§ 4 – Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz podstawowych zasad higieny i bhp obowiązujących na sali.

§ 5 – Zgłoszenie i płatność

 1. O uczestnictwie w warsztatach / konsultacjach / wykładach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Rezerwacji miejsca dokonuje się wysyłając do Organizatora wypełniony formularz „Zapisy –
  Pracownia MOC Poznania”. W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza mailem Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia. Zaliczka za warsztat / konsultacje / wykład powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych.
  Wpłaty prosimy dokonać przelewem bankowym na konto:
  97 1950 0001 2006 0617 2881 0002
  Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania
  ul. Jackowskiego 13/6
  60-508 Poznań
 4. Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i
  upoważnia Organizatora do nie świadczenia usług dla Zamawiającego.
 5. Jeśli przed terminem zajęć cała płatność nie została przelana na konto Organizatora, Uczestnik reguluje ją w dniu przybycia na warsztat / wykład /konsultacje.

§ 6 – Rezygnacja / odwołanie warsztatów

 1. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników, na 3 dni przed terminem Organizator ma prawo do odwołania Warsztatów/ wykładów / konsultacji i poinformowania o tym Uczestników.
  Organizator dokona zwrotu całość wpłaconej kwoty Uczestnikowi lub na jego życzenie przeniesie wpłatę na poczet innego warsztatu.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach / wykładzie / konsultacjach jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu / konsultacji. Tylko wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez uczestnika kwoty. Rezygnacja z udziału w warsztatach / wykładzie / konsultacji będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Koszty będą zwracane przelewem na konto Uczestnika. Uczestnik ma prawo scedować zaliczkę na inną, wskazaną przez siebie, osobę.
 3. Uwaga – jednak w przypadku rezygnacji krótszej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu / konsultacjach kwota zaliczki pokrywa rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora celem zapewnienia Uczestnikowi miejsca i warunków udziału w warsztacie / wykładzie /konsultacjach i tym samym NIE zostaje Uczestnikowi zwrócona i NIE jest przenoszona na inny warsztat.
 1. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu / warsztatu / wykładu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Uczestnikowi NIE przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 2. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów / wykładu / konsultacji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty, jest mu niezwłocznie
  zwracana. Organizator zastrzega sobie zmiany wykładowcy / współprowadzącego z uwagi na sytuacje losowe.
 3. Nieobecność na warsztatach / wykładzie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.

§ 7 – Ceny
Ceny warsztatów / wykładów / konsultacji są cenami brutto za osobę.
Klient wpłacając zaliczkę akceptuje podane powyżej warunki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.